Kable energetyczne do 1kV

kable energetyczne do 1kV

Kable w izolacji i powłoce polwinitowej lub polietylenowej do 1kV przeznaczone są do przesyłu energii elektrycznej. Linie energetyczne mogą być prowadzone bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, terenie wilgotnym, a  nawet w wodzie. Kable o małych przekrojach mają swoje zastosowanie w gospodarstwach domowych, gdzie używane są do zasilania całych budynków jak i pojedynczych urządzeń energetycznych jak pompy, grzejniki, silniki itp. Kable o większych przekrojach stosowane są w energetyce - do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy stacjami transformatorowymi, a także w przemyśle - do zasilania budynków przemysłowych, w urządzeniach wymagających dużych mocy.


Jesteś zainteresowany produktem?
 


Producentem kabli niskich napięć dostępnych w naszej
ofercie jest Tele-Fonika, dostarczająca najlepszej klasy kable
energetyczne. Świadczą o tym zrealizowane już inwestycje,
jak i liczne certyfikaty jakości, które je wyróżniają. Dlatego też rekomendujemy je naszym klientom jako niezawodne i godne zaufania, szczególnie w zmiennych warunkach atmosferycznych.


Nasza oferta kabli energetycznych do 1kV obejmuje: 

- Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe w powłoce polwinitowej, 0,6/1 kV

Kabel do układania w ziemi lub kanałach kablowych bez zagrożenia uszkodzenia mechanicznego. Możliwe jest wykonanie ze zwykłego polwinitu – palność wg IEC 60332-1 jak i w wersji z polwinitem nierozprzestrzeniającym płomienia – palność IEC 60332 – 3 -24. Budowa żył: żyły klasy 1 lub 2 okrągłe lub sektorowe. Temperatura pracy -30 do + 70°C.

Przykładowe produkty:  / YAKY (0,6/1kV) PN-93/E-90401 IEC60502-1 PN-HD 603,S1
YKY, YKY-żo NYY wg VDE 0276-603, VDE 0276-627, IEC 50502-1
NAYY (0,6/1kV) DIN VDE 0276-603  HD
YnKY  / YnAKY (0,6/1kV) PN-93/E-90401 IEC60502-1 PN-HD 603,S1

- Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe w powłoce polwinitowej, 0,6/1 kV

Kabel do układania w ziemi lub kanałach kablowych bez zagrożenia uszkodzenia mechanicznego. Możliwe jest wykonanie z polietylenu usieciowanego (X)  jak i w wersji z polietylenem nieusieciowanym (2Y) . Budowa żył: żyły klasy 1 lub 2 okrągłe lub sektorowe. Temperatura układania bez podgrzewania  -5 °C (dla wersji YKXS) do -15 °C (dla wersji XKXS). Temperatura pracy -30 do 90°C

Przykładowe produkty:
YKXS/YAKXS (0,6/1kV) PN-96/MP-13-K1203 IEC60502-1 PN-HD 603,S1
N2XY / NA2XY (0,6/1kV) DIN VDE 0276-603 
U1000 R2V  NF C 32 321
XMK/ AXMK HD 603-5D SFS 4879

Script logo
Kontakt