Przewody napowietrzne

przewody napowietrzne

Przewody napowietrzne są podstawą rozwoju każdego uprzemysłowionego kraju. Jako część złożonej sieci, stanowią swoistego rodzaju układ krwionośny zaopatrujący odbiorców, począwczy od wielkich zakładów przemysłowych, a skończywszy na pojedynczym gospodarstwe domowym, w niezbędną energię elektryczną. Zdolność do zapewnienia wymaganych dostaw energii decyduje z jednej strony o rozwoju ekonomicznym i postępie cywilizacyjnym, z drugiej natomiast o jakości życia każdego obywatela. Stąd też, strategicznym celem każdego rozwijającego się państwa jest ciągły rozwój energetycznej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, której ważną częścią są przewody napowietrzne. 


Jesteś zainteresowany produktem?
 

Dostępne w naszej ofercie przewody napowietrzne pochodzą
od Tele-Foniki - firmy znajdującej się w czołówce producentów przewodów w Europie. Niezawodność oraz wydajność
produktów sprawia, iż z pełna odpowiedzialnością rekomendujemy je naszym klientom.

W ofercie przewodów napowietrznych posiadamy między innymi:


Przewody gołe do przesyłu i dystrybucji energii, a wśród nich
- Przewody aluminiowe, typu AL wg PN-EN 50182
- Przewody aluminiowe wzmacniane stalą, typu AFL wg PN-EN 50182
- Przewody z wysokowytrzymałego stopu aluminiowego, typu AAL wg PN-EN 50182

Przewody napowietrzne izolowane, a śród nich
- Przewody napowietrzne jedno- i wielożyłowe izolowane na napięcie 0.6/1 kV
- Przewody napowietrzne wysokotemperaturowe – linie średniego napięcia z przewodami izolowanymi
  polietylenem sieciowanym w systemie PAS AALXSn 20/24 KV  PAS : SFS 5791

 

Script logo
Kontakt