Słupy telekomunikacyjne

słupy telekomunikacyjne

Słupy telekomunikacyjne służą do budowy telekomunikacyjnych linii nadziemnych, zawierających kable nadziemne i ewentualnie tory drutowe. Powinny być wykonane zgodnie z następującymi normami:


Jesteś zainteresowany produktem?
 

- PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe
  dla telekomunikacji.
- PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy
- PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja
  i zgodność
- ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
  Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych
  i napowietrznych. Wymagania i badania.


Słupy telekomunikacyjne dostępne w naszej ofercie pochodzą od godnego zaufania producenta, jakim jest ZPUH Matuszczyk. Spełniając wszystkie wspomniane wcześniej normy, produkty naszego partnera znajdują zastosowanie nawet w najbardziej wymagających warunkach.  

 

Script logo
Kontakt